Juhatus

Koori juhatusse kuuluvad

Esimees: Paavo Vöörmann

Laekur/kassapidaja: Birgitta Mägi

Sekretär: Ellen Hallap Andersson

Liikmed: Helgi Kihlberg, Mari-Liis Maripuu

 

Muud ametikohad

Audiitorid:

Härma Jensen ja Axel Targama

 

Valimiskomisjon

Rein Lepik ja Tiina Rebas

 

Otsus: Göteborgi Eesti Segakoori 2017. a Aasta koosolek